SmodBIP

Struktura własnościowa podmiotu

Nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie stanowią własność Samorządu Powiatu Działdowskiego. Zakład jest użytkownikiem tych nieruchomości na podstawie:

Podpisał: Sławomir Brzozowski
Dokument z dnia: 06.05.2009
Dokument oglądany razy: 2 710
Opublikował: Sławomir Brzozowski
Publikacja dnia: 06.05.2009
 
wydruk z dnia: 16.11.2018 // bip.smod.pl