SmodBIP

Majątek

SPZOZ w Działdowie prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu przyjętego przez Dyrektora Zakładu. Zasady gospodarki finansowej SPZOZ w Działdowie regulują przepisy określone w ustawie o rachunkowości, ustawie o finansach publicznych, ustawie o zakładach opieki zdrowotnej oraz przepisy wykonawcze do w/w ustaw.

Wartość majątku SPZOZ w Działdowie określają:

Podpisał: Sławomir Brzozowski
Dokument z dnia: 14.05.2009
Dokument oglądany razy: 3 462
Opublikował: Sławomir Brzozowski
Publikacja dnia: 14.05.2009
 
wydruk z dnia: 16.07.2019 // bip.smod.pl