SmodBIP

Zamówienia publiczne

Wersja archiwalna z dnia 03.01.2018

Organizację pracy komisji przetargowej reguluje

zarządzenie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie Nr 9/08 z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków i indywidualizacji odpowiedzialności członków komisji przetargowych powołanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2018.doc

Zamówienia publiczne
tel. +48 23 697 22 11 wew. 291
tel/fax +48 23 697 26 53

Podpisał: Monika Bownik
Dokument z dnia: 03.01.2018
Dokument oglądany razy: 77 006
Opublikował: Monika Bownik
Publikacja dnia: 03.01.2018
 
wydruk z dnia: 23.04.2019 // bip.smod.pl