Oferty pracy

Wersja archiwalna zmieniona dnia 06.04.2022

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DZIAŁDOWIE

13-200 Działdowo, ul. Leśna 1

ZAPRASZA

lekarzy specjalistów w dziedzinie rehabilitacji medycznej, reumatologii, chorób wewnętrznych, ortopedii i traumatologii, neurologii

DO SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Rehabilitacyjnym
z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz Poradni Rehabilitacyjnej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Dokumenty do pobrania - pobierz

----------------------------------------------------------

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DZIAŁDOWIE

13-200 Działdowo, ul. Leśna 1

ZAPRASZA

lekarzy specjalistów w dziedzinie reumatologii

DO SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pododdziale Reumatologicznym WOCHW
oraz Poradni Reumatologicznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Dokumenty do pobrania - pobierz

----------------------------------------------------------

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DZIAŁDOWIE

13-200 Działdowo, ul. Leśna 1

ZAPRASZA

lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych, nefrologii

DO SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Stacji Dializ oraz Poradni Nefrologicznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Dokumenty do pobrania - pobierz

----------------------------------------------------------

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DZIAŁDOWIE

13-200 Działdowo, ul. Leśna 1

ZAPRASZA

lekarzy specjalistów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

DO SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowniach Diagnostyki Obrazowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Dokumenty do pobrania - pobierz

----------------------------------------------------------

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DZIAŁDOWIE

13-200 Działdowo, ul. Leśna 1

ZAPRASZA

lekarzy specjalistów w dziedzinie pediatrii, neonatologii

DO SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Dziecięcym, Oddziale Noworodków i Wcześniaków
oraz Poradni dla Noworodków
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Dokumenty do pobrania - pobierz

----------------------------------------------------------

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DZIAŁDOWIE

13-200 Działdowo, ul. Leśna 1

ZAPRASZA

lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

DO SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Dokumenty do pobrania - pobierz

------------------------------------------

----------------------------------------------------------

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DZIAŁDOWIE

13-200 Działdowo, ul. Leśna 1

ZAPRASZA

Lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz lekarzy w trakcie
specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej

DO SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologicznym oraz w Poradni Chirurgii Ogólnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Dokumenty do pobrania - pobierz

Ogłoszenie o wyniku Konkursu - pobierz

-------------------------------------------

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DZIAŁDOWIE

13-200 Działdowo, ul. Leśna 1

ZAPRASZA

Pielęgniarki

DO SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH

na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Psychiatrycznym

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Dokumenty do pobrania - pobierz

Ogłoszenie o wyniku Konkursu - pobierz

-------------------------------------------

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DZIAŁDOWIE

13-200 Działdowo, ul. Leśna 1

ZAPRASZA

Lekarzy

DO SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Dokumenty do pobrania - pobierz

Ogłoszenie o wyniku Konkursu - pobierz

-------------------------------------------

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DZIAŁDOWIE

13-200 Działdowo, ul. Leśna 1

ZAPRASZA

Lekarzy Systemu Ratownictwa Medycznego


DO SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Dokumenty do pobrania - pobierz

Ogłoszenie o wyniku Konkursu - pobierz

-------------------------------------------

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DZIAŁDOWIE

13-200 Działdowo, ul. Leśna 1

ZAPRASZA

Lekarzy Systemu Ratownictwa Medycznego


DO SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Specjalistycznym Zespole Ratownictwa Medycznego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Dokumenty do pobrania - pobierz

Ogłoszenie o wyniku Konkursu - pobierz

-------------------------------------------

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DZIAŁDOWIE

13-200 Działdowo, ul. Leśna 1

ZAPRASZA

lekarzy specjalistów w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

DO SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym oraz Poradni Urazowo-Ortopedycznej

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Informacja o przesunięciu terminu otwarcia ofert - pobierz

Dokumenty do pobrania - pobierz

Ogłoszenie o wyniku Konkursu - pobierz


-------------------------------------------

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DZIAŁDOWIE

13-200 Działdowo, ul. Leśna 1

ZAPRASZA

lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych, nefrologii

DO SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Stacji Dializ oraz Poradni Nefrologicznej

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

dokumenty do pobrania - pobierz

Ogłoszenie o wyniku Konkursu 28_02_2020.pdf - pobierz

-------------------------------------------

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DZIAŁDOWIE

13-200 Działdowo, ul. Leśna 1

ZAPRASZA

lekarzy specjalistów w dziedzinie reumatologii

DO SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Wieloprofilowym Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami: Kardiologicznym, Reumatologicznym oraz Poradni Reumatologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

dokumenty do pobrania - pobierz

Ogłoszenie o wyniku Konkursu  27_02_2020.pdf - pobierz

-------------------------------------------

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DZIAŁDOWIE

13-200 Działdowo, ul. Leśna 1

ZAPRASZA

lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

DO SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowniach Diagnostyki Obrazowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

dokumenty do pobrania - pobierz

Ogłoszenie o wyniku Konkursu Radiolodzy 28_02_2020.pdf - pobierz

-------------------------------------------

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DZIAŁDOWIE

13-200 Działdowo, ul. Leśna 1

ZAPRASZA

lekarzy specjalistów w dziedzinie rehabilitacji medycznej, reumatologii, chorób wewnętrznych, ortopedii i traumatologii, neurologii

DO SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Rehabilitacyjnym

z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz Poradni Rehabilitacyjnej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

dokumenty do pobrania - pobierz

Ogłoszenie o wyniku Konkursu 27_02_2020.pdf - pobierz

-------------------------------------------

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DZIAŁDOWIE

13-200 Działdowo, ul. Leśna 1

ZAPRASZA

lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

DO SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

dokumenty do pobrania - pobierz

Ogłoszenie o wyniku konkursu_31.01.2020.pdf - pobierz

-------------------------------------------

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DZIAŁDOWIE

13-200 Działdowo, ul. Leśna 1

ZAPRASZA

Techników elektroradiologii

DO SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH

na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez zespół techników elektroradiologii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie w zakresie świadczeń pracowni RTG w SPZOZ w Działdowie

dokumenty do pobrania - pobierz

Ogłoszenie o wyniku konkursu 31.01.2020.pdf - pobierz

-------------------------------------------

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DZIAŁDOWIE

13-200 Działdowo, ul. Leśna 1

ZAPRASZA

lekarzy specjalistów w dziedzinie pediatrii, neonatologii

DO SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Dziecięcym, Oddziale Noworodków i Wcześniaków oraz Poradni dla Noworodków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

dokumenty do pobrania - pobierz

Ogłoszenie o wyniku konkursu 31.01.2020.pdf - pobierz

-------------------------------------------

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DZIAŁDOWIE

13-200 Działdowo, ul. Leśna 1

ZAPRASZA

lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej

DO SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologicznym oraz Poradni Chirurgii Ogólnej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

dokumenty do pobrania - pobierz

Ogłoszenie o wyniku konkursu 30.12.2019.pdf - pobierz

-------------------------------------------

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DZIAŁDOWIE
13-200 Działdowo, ul. Leśna 1


ZAPRASZA

lekarzy ze specjalizacją w dziedzinie chorób wewnętrznych, kardiologii,
reumatologii, medycyny rodzinnej

DO SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Wieloprofilowym Oddziale Chorób Wewnętrznych
z Pododdziałami: Kardiologicznym, Reumatologicznym oraz Poradni Kardiologicznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

dokumenty do pobrania - pobierz

Ogłoszenie o wyniku konkursu 29.11.2019.pdf - pobierz

------------------------------------------------------------------

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DZIAŁDOWIE
13-200 Działdowo, ul. Leśna 1


ZAPRASZA

lekarzy ze specjalizacją w dziedzinie neurologii

DO SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym i Oddziale Udarowym oraz Poradni Neurologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

dokumenty do pobrania - pobierz

Ogłoszenie o wyniku konkursu 29.11.2019.pdf - pobierz

-------------------------------------------------------------------

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie zatrudni w ramach umowy o pracę pielęgniarki/pielęgniarzy/położne do pracy w oddziałach szpitalnych.

Ogłoszenie.pdf- pobierz

-------------------------------------------------

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DZIAŁDOWIE
13-200 Działdowo, ul. Leśna 1

ZAPRASZA

lekarzy specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii

DO SKŁADANIA OFERT KONURSOWYCH

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym
oraz Poradni Położniczo-Ginekologicznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

dokumenty do pobrania - pobierz

-------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Konkurs na stanowisko:

- Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej,

- Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

- Pielęgniarki Oddziałowej Stacji Dializ

Do pobrania : klauzula.pdf

----------------------------------

Zatrudnimy lekarzy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie zatrudni lekarzy specjalistów, w trakcie specjalizacji lub chcących rozpocząć specjalizację w dziedzinie:
- chorób wewnętrznych
- anestezjologii i intensywnej terapii
- ginekologii i położnictwa
- ortopedii i traumatologii

Wynagrodzenie: do uzgodnienia

Forma zatrudnienia: do uzgodnienia

Kontakt: tel.: 23 697 22 11 wew 199 lub 263, e-mail: kadry@spzoz-dzialdowo.pl


DYŻURY W SOR i POZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie poszukuje lekarzy chętnych do pełnienia dyżurów medycznych w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespołach wyjazdowych oraz POZ (nocnej i świątecznej opiece lekarskiej)

Wynagrodzenie - stawka godzinowa do uzgodnienia.

Forma zatrudnienia - do uzgodnienia.

Kontakt:
e- mail : sekretariat@spzoz-dzialdowo.pl lub kadry@spzoz-dzialdowo.pl
tel. 23 697 22 11 wew. 199 lub 263


ANESTEZJOLOG

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie pilnie zatrudni lekarza anestezjologa do pracy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii .

Forma zatrudnienia - umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, kontrakt ( do uzgodnienia)
Wynagrodzenie - do uzgodnienia

kontakt: tel. 23697 22 11 wew. 199 lub 263
e-mail :sekretariat@spzoz-dzialdowo.pl lub kadry@spzoz-dzialdowo.pl


TECHNIK ANALITYKI MEDYCZNEJ / DIAGNOSTA LABORATORYJNY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie zatrudni do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego technika analityki medycznej , diagnostę laboratoryjnego z aktualnym prawem wykonywania zawodu lub osobę posiadającą możliwość uzyskania tytułu diagnosty laboratoryjnego.

Mile widziane uprawnienia serologiczne.

kontakt: tel. 23.697 22 11 wew. 263 lub 275
e-mail: kadry@spzoz.dzialdowo.pl


Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wytworzył: Służba Pracownicza
Data wytworzenia: 11.10.2017
Dokument oglądany razy: 18 425
Opublikował w BIP: Krzysztof Kamiński
Data opublikowania: 06.04.2022
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl